Nowości Czytelnia

Szanowni Czytelnicy! Uprzejmie informujemy, że Dział Dziecięcy Filii posiada nowy numer telefonu: 507 770 859

Nowości Czytelnia

INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA. CYFRYZACJA PRODUKCJI

Książka zawiera 72 raporty z badań przeprowadzonych w kilkudziesięciu ośrodkach naukowych w Polsce w 2022 r.

Zastosowania innowacyjnych technologii informatycznych

Autorom książki przyświecał cel pokazania Czytelnikom rzeczywistych zastosowań innowacyjnych technologii informatycznych. 

Anatomia człowieka

Podręcznik został napisany z myślą o studentach licencjatów na kierunku fizjoterapia. Treść została dostosowana do wymagań programowych z przedmiotu anatomia człowieka. Przedstawione w książce zagadnienia obejmują całość programu obowiązującego studentów również innych kierunków wydziałów zdrowia publicznego uczelni medycznych - pielęgniarstwa, ratownictwa medycznego, położnictwa oraz zdrowia publicznego.

Jak powstaje ludzki mózg. Od zapłodnienia do narodzin

Ta książka jest kroniką nauki, która doprowadziła nas do obecnego stanu wiedzy o rozwijającym się mózgu. To opowieść o tym, jak rozwija się ludzki mózg, od poczęcia do narodzin, to historia stawania się kimś jedynym w swoim rodzaju.

Agresywny pacjent

Pierwsza na rynku wydawniczym publikacja uwzględniającą zarówno aspekt psychologiczny, prawny, jak i problematykę fizycznego radzenia sobie z agresywnym pacjentem. Czytelnik znajdzie w niej wskazówki dotyczące zachowania wobec pacjenta agresywnego werbalnie, a także propozycje postępowania po incydencie agresywnym.

Niemcy, Rosja i kwestia polska

Powszechnie uważa się, iż książka  była manifestem politycznym Narodowej Demokracji. Miała międzynarodowy zasięg. Roman Dmowski  przedstawił w zarysie sprawę odzyskania niepodległości i problemy geopolityczne Polski. Problem układania stosunków z sąsiadami (Niemcami i Rosją) dotyczył suwerenności politycznej, gospodarczej i militarnej- i tu nic się nie zmienia.

Kościoły i kaplice na Wołyniu z obrazami Włodzimierza Sławosza Dębskiego

Album, wydany z okazji 80. rocznicy zbrodni wołyńskiej, ukazuje kościoły i kaplice na Wołyniu na akwarelach Włodzimierza Sławosza Dębskiego oraz na fotografiach przedwojennych i współczesnych. Zrekonstruowany w albumie obraz dawnego życia katolickiego na Wołyniu, skupionego wokół kościołów parafialnych, to także próba przywracania i poszanowania pamięci historycznej o Kresach Wschodnich i Polakach, którzy broniąc tego dziedzictwa oddali życie.

Dzieci nocy. Nadzwyczajna historia współczesnej Rumunii

Dzieje Rumunii to jedna z wielkich, nieopowiedzianych historii współczesnej Europy. Ten nieustannie balansujący między Wschodem a Zachodem kraj doświadczył rządów kilku spośród najbardziej osobliwych przywódców XX wieku.

Sen i zaburzenia snu od narodzin do dorosłości

Książka jest praktycznym podręcznikiem polecanym nie tylko specjalistom. Może pomóc w diagnostyce i postępowaniu w przypadku zaburzeń snu u dzieci i młodzieży.

Wielkie Pomorze. Kontekst skandynawski

Obecność kultur skandynawskich w przestrzeni cywilizacyjnej Pomorza i Kaszub jest czymś oczywistym. Można ją rozpatrywać w porządku historycznym, literackim, językowym, religioznawczym czy socjologicznym, a w każdym z tych aspektów jest bardzo wiele do ustalenia i to z różnych perspektyw narodowych czy językowych.

Pages