Dobosz. Stefan Żeromski na drogach niepodległości

 

Dobosz. Stefan Żeromski na drogach niepodległości
Monday, 25-04-2022, 13:17

Autor książki podejmuje temat miejsca Żeromskiego w kulturze – nie tylko, ale również europejskiej.
Publikacja została oparta na bardzo ciekawym pomyśle interpretacyjnym, polegającym na wgłębieniu się w tekst Przedwiośnia, a zwłaszcza w treść jego ostatniej sceny. Wojciech Gruchała odczytuje ukryte tam treści i umiejscawia je w szeroko potraktowanym kontekście pozaliterackim.

Gatunek: