Technologia chemiczna

Szanowni Czytelnicy! Uprzejmie informujemy, że Dział Dziecięcy Filii posiada nowy numer telefonu: 507 770 859

Technologia chemiczna
Friday, 31-07-2015, 11:34

Technologia chemiczna (podręcznik)

Nowoczesna technologia chemiczna z zastosowaniami praktycznymi!

Nowoczesna, kompleksowa publikacja omawiająca zasady organizacji i prowadzenia procesów technologicznych w przemyśle chemicznym i innych dziedzinach produkcji.

Wstępne rozdziały obejmują wybrane wiadomości z zakresu statyki i kinetyki chemicznej, termochemii i elektrochemii przeznaczone dla osób rozpoczynających edukację z dziedziny produkcji przemysłowej.

W części II omówiono:

  • wielkości charakteryzujące przebieg procesów chemicznych zachodzących w instalacjach przemysłowych,
  • zasady sporządzania bilansów technologicznych,
  • podstawy mechanizmów i makrokinetyki procesów w reaktorach chemicznych,
  • charakterystyki podstawowych modeli reaktorów chemicznych,
  • przykłady działania reaktorów w złożonych układach technologicznych,
  • zasady racjonalnej gospodarki surowcami i energią w procesach produkcyjnych,
  • zasoby głównych surowców przemysłowych i produkcja wybranych gałęzi przemysłu,
  • problemy oddziaływania obiektów przemysłowych na środowisko.

W dalszej części zaprezentowano rzeczywiste przykłady organizowania procesów technologicznych w wybranych działach przemysłu nieorganicznego, ceramicznego, metalurgicznego oraz przy wytwarzaniu gazów syntezowych i niektórych materiałów budowlanych. Kolejne rozdziały poświęcono m.in. produkcji kwasu siarkowego, związków azotowych i sody, procesom metalurgicznym, elektroplazmowym oraz ceramicznym. W książce nie zabrakło również omówienia metod technologicznych służących ochronie środowiska przed skutkami technicznej działalności człowieka oraz podsumowania technik stosowanych przy uzdatnianiu wody i oczyszczaniu ścieków.

Gatunek: