Środowisko przyrodnicze w zarządzaniu przestrzenią i rozwojem lokalnym na obszarach wiejskich

UWAGA! 24 grudnia (Wigilia) biblioteka czynna w godz. 7:00-12:00. 31 grudnia (Sylwester) biblioteka czynna w godz. 7:00-15:00. Zapraszamy!

Środowisko przyrodnicze w zarządzaniu przestrzenią i rozwojem lokalnym na obszarach wiejskich
piątek, 12-10-2018, 12:49

 Książka Bogusławy Baran-Zgłobickiej prezentuje ewolucję poglądów i rozwiązań prawno-administracyjnych. Kompleksowe ujęcie bez wątpienia ma charakter nowatorski, opiera się na bardzo dobrej znajomości literatury, realizowanych projektów ba­dawczych oraz procedury wykonawstwa i wdrażania do­kumentów planistycznych. Autorka od wielu lat specjalizuje się przede wszystkim w problematyce środowiskowej i planistycznej z punktu widzenia rozwoju obszarów wiejskich, które stanowią w sensie przestrzennym dominującą część terytorium naszego państwa.