Geologiczna historia Polski

 

Geologiczna historia Polski
wtorek, 21-12-2021, 10:32

W książce opisano kolejne etapy rozwoju geologicznego Polski,  od utworzenia fundamentu krystalicznego niespełna 2 mld lat temu po czasy obecne i najbliższą przyszłość. Dzisiejsza budowa kraju jest przedstawiona jako efekt nakładających się na siebie procesów i zdarzeń geologicznych, wykorzystujących wcześniejsze plany i struktury tektoniczne. Etapy historii omówiono w ramach aktualnej międzynarodowej skali stratygraficznej, na szerszym tle globalnym i kontynentalnym. Autor  Marek Narkiewicz odwołuje się do wyników najnowszych badań geofizycznych i geologicznych.

Gatunek: