Masz wybór: realizacja projektu

 

Masz wybór: realizacja projektu
piątek, 24-06-2016, 13:54
spotkania z młodzieżą

Alarmujące dane na temat wzrostu spożycia alkoholu wśród młodzieży i znacznego obniżenia wieku inicjacji alkoholowej wpłynęły na zaangażowanie biblioteki w realizację programów z zakresu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii. Pracownice Filii biblioteki realizowały w 2016 roku własny projekt pn. „Masz wybór”, skierowany do uczniów Zespołu Szkół Gimnazjalnych nr 3 w Dzierżoniowie. Młodzież objęta projektem uczestniczyła w pogadankach prowadzonych przez psychologa- terapeutę uzależnień, obejrzała prezentację i rozwiązywała testy badające skłonność do uzależnień. Na spotkaniach dzieci dowiedziały się jak asertywnie radzić sobie z naciskami grupy rówieśniczej, jakie sygnały świadczą o zagrożeniu różnymi nałogami, gdzie szukać pomocy w wypadku wystąpienia problemów w domu, środowisku szkolnym itp.. Do realizacji działań wykorzystano ulotki wykonane przez bibliotekarki i broszury o tematyce antyalkoholowej otrzymane ze Stowarzyszenia Klubu Abstynenta „Na Pawłowym Wzgórzu”. Program zrealizowano dzięki dotacji uzyskanej z Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.