ROK NORWIDA

 

ROK NORWIDA
wtorek, 02-03-2021, 11:22

W  tym roku obchodzimy 200. rocznicę urodzin Cypriana Kamila Norwida - poety i malarza, a także romantycznego tułacza. W swoim czasie niedoceniony, zyskał rozgłos dzięki Pokoleniu Kolumbów i bardom Solidarności. Dzisiaj mamy ROK NORWIDOWSKI, który zachęca do szerszego poznania jego twórczości i poglądów. Ogłaszając go patronem bieżącego roku Sejm uzasadniał:

"W swojej twórczości Cyprian Kamil Norwid odwoływał się do narodowej i europejskiej tradycji, a zarazem był odważnym nowatorem oraz krytykiem różnych przejawów życia społecznego i politycznego.  Patriotyzm podnosił do rangi najwyższej wartości."

Na zawsze do zbiorowej świadomości Polaków weszła Norwidowa fraza;

Ojczyzna to wielki, zbiorowy obowiązek

Nasza biblioteczna ekspozycja  ( hol w Rynku) jest zachętą do indywidualnego poznawania  twórczości Norwida.