Religia

Szanowni Czytelnicy! Uprzejmie informujemy, że Dział Dziecięcy Filii posiada nowy numer telefonu: 507 770 859

Religia

Dzieje chrześcijaństwa na Litwie

Historia tysiącletnich dziejów chrześcijaństwa na Litwie, opowieść o tym, w jaki sposób chrześcijaństwo dotarło na Litwę i jak potoczyły się jego losy.

Dzieje reformacji w Polsce

W tym roku minie 500 lat od dnia, w którym augustiański mnich, Marcin Luter, przybił na drzwiach kościoła w Wittenberdze swoich 95 tez, będących wyrazem krytyki wobec powszechnej w Kościele praktyki udzielania odpustów. Ten czyn uznany został za początek reformacji, która rozlewając się po Europie, z czasem zakwestionowała cały średniowieczny ład religijno-społeczny streszczający się w słowie „christianitas”.

Sakralne dziedzictwo rejonu wileńskiego

Z okazji 1000-lecia pierwszej wzmianki o Litwie w źródłach pisanych - na zlecenie Samorządu rejonu wileńskiego, wydany został album „Sakralne dziedzictwo rejonu wileńskiego“. To bogate, litewsko-polskie wydanie, przygotowane przez Jerzego Karpowicza (zdjęcia) i Henryka Mażula (tekst) przypomina o trwałej więzi, łączącej teraźniejszość i tradycję naszych przodków.

Wielka ryba

To jedna z najbardziej odkrywczych konferencji o. Szustaka. Koniecznie posłuchaj tego nagrania, jeśli chcesz:

Zamknij oczy. Droga do spełnienia - lekcje Samsona (Adam Szustak)

V – jubileuszowe wydanie z serii Jestem Legendą poświęcone jest jednym z najbardziej aktualnych tematów XXI wieku – niezaspokojonym pragnieniom, nałogom i strachowi przed samotnością. Spotykamy się z Samsonem, człowiekiem pełnym kontrastów, nadludzkiej siły i ogromnej słabości, którego historia i wnioski z niej płynące, mogą okazać się przełomowe dla Twojego życia.

Wpływy greckie w Biblii

Kulturę grecką zwykło się grubą kreską oddzielać od świata biblijnego i chrześcijańskiego. A przecież połączenie wszystkich tych światów stanowi fundament obecnej kultury europejskiej. Wpływy Aten na Jerozolimę oraz Akademii na Kościół widać na wielu planach. Doskonale można to prześledzić w powstałych najpóźniej księgach biblijnych. Ale nie tylko.

Czarna księga prześladowań chrześcijan w świecie

Wspólne dzieło 70 specjalistów z wielu dziedzin – historyków, dziennikarzy, dyplomatów, pracowników organizacji pozarządowych, osobistości religijnych – i świadków, ludzi bezpośrednio dotkniętych cierpieniem z powodu wyznawanej wiary.

Apostołowie miłosierdzia

Jezus często mówił, że Pan Bóg jest miłosierny. Zachęcał, byśmy i my byli miłosierni jedni dla drugich. Troje polskich świętych pamiętało o tym w sposób szczególny. Przypominali oni wszystkim, że Bóg jest dobry. Poznaj dzieje św. Faustyny Kowalskiej, św. brata Alberta Chmielowskiego i św. Jana Pawła II. Dowiedz się, jakimi byli dziećmi i kim stali się w dorosłym życiu. Trzy opowieści z serii „Święci Uśmiechnięci”, zebrane w jednym tomie, to pożyteczna i przyjemna lektura dla dzieci i rodziców.

Teologia Bizantyjska. Historia i doktryna

  Książka autorstwa jednego z najwybitniejszych teologów prawosławnych przedstawiająca historyczny rozwój i podstawowe doktryny teologii bizantyjskiej. Autor przedstawia też filozofię życia, liturgię i sztukę, wyrosłe na podłożu tej teologii, jak również trwałą obecność tych elementów we wspólnej duchowości prawosławnej.

Ostatnie kuszenie Chrystusa

"Ostatnie kuszenie Chrystusa" to ekranizacja powieści Nikosa Kazantzakisa pod tym samym tytułem. Historii Jezusa z Nazaretu chyba nie trzeba nikomu przedstawiać. Jednak w tym przypadku została ona ukazana z nieco innej perspektywy. Jezus z Nazaretu jest bowiem człowiekiem wewnętrznie rozdartym, wystawionym na liczne pokusy i miotanym wyrzutami sumienia. Jako wybraniec Boga wyrusza w świat, by poznać swoje przeznaczenie i wypełnić proroctwo.

Pages