Nowości Czytelnia

 Zapraszamy na kiermasz książek popularnonaukowych w Filii Biblioteki na os. Różanym.

Nowości Czytelnia

Gajcy. W pierścieniu śmierci

Monday, 22-02-2021, 13:26
Mało jest poetów, których życie stało się symbolem losu całego pokolenia. Niewątpliwie należy do nich Tadeusz Gajcy – jeden z najważniejszych przedstawicieli rocznika 1920. Nazwano ich Kolumbami, bo odkryli nieznany wcześniej kontynent terroru, cierpienia, strachu i śmierci. Wybitnie utalentowany poetycko redaktor podziemnego czasopisma „Sztuka i...
Gatunek:

Norwid. Spotkania kultur

Monday, 22-02-2021, 12:57
Na książkę składa się szesnaście studiów różnego autoramentu metodologicznego oraz problemowego. Rzecz została podzielona na dwa zasadnicze działy. Pierwszy gromadzi teksty o charakterze syntetycznym, starające się ująć tytułowe „spotkania kultur” w sposób całościowy, dążące wyraźnie do zasadniczych uogólnień. Dział drugi składa się z artykułów...
Gatunek:

Pies. Historia gatunku

Wednesday, 17-02-2021, 08:22
Książka  Marty Paszkiewicz przedstawia historyczne tajemnice świata psów, które żyły na przełomie tysiąca lat. Opisuje rasy prymitywne i sposoby ich powstania. Ciekawostką są psie zawody wykonywane w poprzednich epokach. Okazuje się bowiem, że człowiek wykorzystywał Canis familiaris do bardzo wielu prac oraz do własnych zachcianek. Niektóre z...
Gatunek:

Analiza finansowa przedsiębiorstwa

Friday, 12-02-2021, 16:01
Powszechnie wykorzystywane w analizie finansowej narzędzia badawcze w książce wzbogacono o wielowymiarową analizę dyskryminacyjną, analizę logitową oraz modele drzew decyzyjnych. Autorzy uwzględnili aktualne akty prawne (zarówno krajowe, jak i europejskie) związane ze sprawozdawczością finansową przedsiębiorstw; zagadnienia teoretyczne poparli...
Gatunek:

Deportacja i praca przymusowa. Dzieci z Polski i ZSRS w nazistowskich Niemczech i okupowanej Europie Wschodniej (1939-1945)

Friday, 12-02-2021, 15:48
Szacuje się, że do pracy przymusowej w nazistowskich Niemczech wywieziono od miliona do półtora miliona dzieci z Polski i Związku Sowieckiego. Uznane za podludzi doświadczyły brutalnego traktowania w czasie deportacji oraz tragicznych warunków życia i pracy.Musiały pracować na rzecz zarówno niemieckiej machiny wojennej, jak i całej gospodarki III...
Gatunek:

Dzieciństwo w labiryncie getta

Friday, 12-02-2021, 15:04
Krzysztof Rybak zgłębia współczesną polską literaturę dziecięcą o Zagładzie, wykorzystując badania nad recepcją antyku. Prezentuje źródła, które wpłynęły na współczesne postrzeganie antycznego labiryntu, ukazuje związki między labiryntem a doświadczeniem Zagłady, dokonuje analizy wybranych tekstów polskiej literatury dziecięcej. Rozważa także...
Gatunek:

Ochrona przedsiębiorstwa przed szpiegostwem gospodarczym. Prawne i praktyczne aspekty zapewnienia bezpieczeństwa aktywów przedsiębiorcy

Friday, 12-02-2021, 13:24
Książka poświęcona jest zagadnieniom przeciwdziałania przez przedsiębiorcę zagrożeniom związanym ze szpiegostwem gospodarczym, która to problematyka nie doczekała się dotąd monograficznego opracowania.Nakreślono koncepcję ochrony przedsiębiorstwa przed szpiegostwem gospodarczym, możliwie wyczerpująco ukazując te zagadnienia, które dotąd nie...
Gatunek:

Finanse samorządowe. Teoria i praktyka

Friday, 12-02-2021, 13:17
Książka zawiera aktualną wiedzę z finansów samorządowych. Piotr Sołtyk ukazał merytoryczne zagadnienia związane z finansami publicznymi, prawem finansowym z punktu widzenia funkcji i zadań współczesnego decydenta samorządowego.W monografii w sposób usystematyzowany, kompletny, a zarazem przystępny przedstawiono fundamentalne zagadnienia wymagane...
Gatunek:

Przemoc i mobbing w szkole, w domu, w miejscu pracy

Friday, 12-02-2021, 13:00
Książka jest efektem współpracy ekspertów z zakresu psychologii rozwoju, edukacji, psychologii sądowej a także socjologii i pracy socjalnej. Przedstawiono w niej teorie wyjaśniające występowanie zjawiska przemocy wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, przeanalizowano dynamikę zjawiska, wyniki współcześnie prowadzonych badań oraz oddziaływań...
Gatunek:

Dzieje ułanów jazłowieckich

Thursday, 11-02-2021, 12:28
 Wznawiając w setną rocznicę utworzenia pułku Dzieje ułanów jazłowieckich, których pierwsze wydanie ukazało się trzydzieści lat temu, pragnęliśmy przede wszystkim ponownie złożyć hołd ułanom ówczesnego mjr. Konstantego Plisowskiego, którzy na dalekim Kubaniu, w jakże trudnych warunkach, podjęli starania o wolną Ojczyznę, następnie z bronią w...
Gatunek:

Pages