Nowości Czytelnia

   

Nowości Czytelnia

Uzdrowiska nadniemeńskie dawniej

Monday, 25-11-2019, 14:46
Celem książki jest przeanalizowanie rozwoju lecznictwa uzdrowiskowego w Druskiennikach, Birsztanach, Stokliszkach i Niemonajciach do roku 1939. Uzdrowiska te były zawsze licznie odwiedzane przez Polaków, pełniły ważną funkcję kulturotwórczą i gospodarczą na tych ziemiach. W monografii przytaczane są często in extenso różnorakie wskazania lekarskie...
Gatunek:

Inżynieria metali i technologie materiałowe

Monday, 25-11-2019, 14:28
Publikacja poświęcona metaloznawstwu metali i ich stopów prezentuje szerokie, kompleksowe podejście do omawianych tematów – a zatem:– rys historyczny uwidacznia znaczenie metali w rozwoju cywilizacyjnym ludzkości,– metalurgiczne procesy otrzymania materiałów metalicznych,– przetwórstwo materiałów, także w ujęciu ochrony środowiska,– technologie...
Gatunek:

Imigracja zarobkowa i jej wpływ na rynek pracy

Monday, 25-11-2019, 14:18
Migracje międzynarodowe niosą szereg konsekwencji dla państwa przyjmującego, a jednym z obszarów odczuwających skutki napływu obcokrajowców jest rynek pracy. W świetle ograniczonej skuteczności działań ukierunkowanych na zapewnianie równowagi na tym rynku, państwa mogą rozważać imigrację zarobkową.W związku z tym rodzą się zasadnicze pytania: jaki...
Gatunek:

Poczwórne źródło twierdzenia o podstawie dostatecznej

Monday, 25-11-2019, 14:10
Arthur Schopenhauer (1788-1860) jeden z najwybitniejszych niemieckich filozofów, choć w zasadzie nigdy nie stworzył żadnej filozoficznej szkoły, a jednak wywarł wielki wpływ na takich myślicieli jak Bergson (ze swoim intuicjonizmem), Nietzsche (ze swoją filozofią życia), a czerpali z niego także neokantyści i pragmatycy. Zwykło się nazywać...
Gatunek:

O wolności ludzkiej woli

Monday, 25-11-2019, 14:05
Według Schopenhauera wolność jest pojęciem czysto negatywnym. Używając go, myślimy tylko o braku wszelkich przeszkód, one więc występują jako siła, muszą być zatem czymś pozytywnym. Stosownie do własności tych przeszkód istnieją trzy różne rodzaje tego pojęcia:wolność fizyczna, intelektualna i moralna.
Gatunek:

Matematyka olimpijska.Kombinatoryka

Wednesday, 13-11-2019, 15:03
Jest to matematyka elementarna w zakresie wyznaczonym przez zadania pojawiające się na zawodach Olimpiady Matematycznej (krajowe i międzynarodowe). Matematyka ta (mimo niewielkiego obciążenia definicyjnego, jest bliższa matematyce akademickiej niż matematyce szkolnej. Proponowany sposób wykładu (definicja, twierdzenie, przykłady, zadania i...
Gatunek:

Stadiony i widowiska. Społeczne przestrzenie sportu

Wednesday, 13-11-2019, 14:59
Autorzy przedstawiają wielowymiarowy charakter współczesnego sportu i jego powiązania z różnymi aspektami ludzkiej działalności. Aby ukazać tę różnorodność, łączą perspektywy wielu dyscyplin naukowych: socjologii, filozofii, nauki o kulturze fizycznej, geografii społecznej i sportowej, antropologii kultury i politologii. Nie ograniczają się do...
Gatunek:

Finanse agrobiznesu

Wednesday, 13-11-2019, 13:35
Autorzy uwzględnili w szczególności wspólną politykę rolną UE, ubezpieczenia społeczne i majątkowe w rolnictwie, finanse przedsiębiorstw agrobiznesu, finanse samorządów wiejskich, banki spółdzielcze i komercyjne w obsłudze rolnictwa i agrobiznesu oraz przedsiębiorstwa agrobiznesu na rynkach finansowych. 
Gatunek:

Nielegalny obrót odpadami. Studium prawnokarne i kryminologiczne

Wednesday, 13-11-2019, 10:26
Książka dotyczy prawnokarnych i kryminologicznych aspektów nielegalnego obrotu odpadami.Opracowanie ma charakter teoretyczny, jak też praktyczny, co podnosi jej wartość i przydatność naukową. Podkreśla potrzebę edukacji i uświadamiania społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska, w tym odpowiedzialnego gospodarowania odpadami.Monografia uwzględnia...
Gatunek:

Transformacja. Sztuka w Europie Środkowo-Wschodniej po 1989 roku

Wednesday, 13-11-2019, 09:35
Książka dra hab. Andrzeja Szczerskiego porusza bardzo istotny problem, który nie doczekał się całościowego opracowania ani w polskiej, ani w zagranicznej literaturze przedmiotu. Książka wypełnia więc istotną lukę w naszej wiedzy dotyczącej najnowszej sztuki polskiej oraz sztuki naszych bliższych i dalszych sąsiadów. Autor umiejętnie łączy w swoim...
Gatunek:

Pages