Nowości Czytelnia

 

Nowości Czytelnia

Geologiczna historia Polski

Tuesday, 21-12-2021, 10:32
W książce opisano kolejne etapy rozwoju geologicznego Polski,  od utworzenia fundamentu krystalicznego niespełna 2 mld lat temu po czasy obecne i najbliższą przyszłość. Dzisiejsza budowa kraju jest przedstawiona jako efekt nakładających się na siebie procesów i zdarzeń geologicznych, wykorzystujących wcześniejsze plany i struktury tektoniczne...
Gatunek:

Alergiczne choroby oczu

Tuesday, 14-12-2021, 14:31
Książka obejmuje zagadnienia: epidemiologia chorób alergicznych, podstawy alergologii w okulistyce, histamina definicja i funkcja w fizjologii człowieka, zarys anatomii i fizjologii oka w aspekcie umiejscowienia alergicznego procesu chorobowego, etiologiczny podział chorób alergicznych oczu, metody diagnostyczne, obraz i przebieg kliniczny...
Gatunek:

Dermatologia interwencyjna

Tuesday, 14-12-2021, 13:51
Książka  pod redakcją dr hab. n. med. Agnieszki Owczarczyk-Saczonek jest pierwszym podręcznikiem na polskim rynku wydawniczym poświęconym nagłym przypadkom chorób skóry, które mogą stanowić zagrożenie dla życia pacjenta. Autorzy poszczególnych rozdziałów wykazali się dogłębną wiedzą prezentowanych zagadnień i pod okiem znakomitych praktyków...
Gatunek:

Chemia fizyczna

Tuesday, 14-12-2021, 13:32
Podręcznik z serii  Zrozumieć chemię zapewnia dodatkowe wsparcie, które pomoże  przejść ze szkoły średniej do chemii na poziomie uniwersyteckim. Będzie  również przydatny dla studentów nauk pokrewnych, takich jak biochemia, nauki o żywności lub farmacja.
Gatunek:

Instrumentarium i techniki zabiegów w chirurgii robotowej

Tuesday, 14-12-2021, 13:27
Autorzy przedstawili opisy poszczególnych procedur operacyjnych z dziedziny chirurgii, urologii i ginekologii, poczynając od przygotowania sprzętu i sali operacyjnej, rodzaju znieczulenia, a kończąc na szczegółowych opisach etapów operacji.Książka zawiera bogaty materiał ilustracyjny, w tym opisy instrumentariów stosowanych podczas zabiegów.Jest...
Gatunek:

Epigenetyka

Monday, 13-12-2021, 15:01
Epigenetyka dostarcza zainteresowanym studentom, wykładowcom oraz badaczom pewnych podstaw, dzięki którym zrozumieją zasadnicze mechanizmy regulacji epigenetycznej, ich zależność od genetyki i wzajemny wpływ, jaki wywierają na siebie mechanizmy epigenetyczne i genetyczne. Poza wyjątkowymi sytuacjami nie zawiera ona informacji na temat klasycznego...
Gatunek:

Historia języka polskiego jako doświadczenia wspólnotowego

Monday, 13-12-2021, 13:11
Niniejsze dzieło ma zasadniczo inne rozłożenie akcentów w narracji od kilku wcześniejszych syntez całości dziejów języka polskiego, ale powstało bez zamiaru ich zastępowania. Pomysł zorganizowania zespołowej pracy nad nowym wykładem ma u podłoża dwie obserwacje: 1. Od czasu opublikowania dzieł Zenona Klemensiewicza (1974) oraz Bogdana...
Gatunek:

Pielęgniarstwo w podstawowej opiece zdrowotnej

Monday, 13-12-2021, 12:29
 W książce omówiono zagadnienia związane z organizacją i funkcjonowaniem POZ w Polsce, praktyką pielęgniarską, społeczne aspekty pracy pielęgniarskiej, szczegółowo omówiono zagadnienia związane z opieką nad pacjentami dorosłymi i dziećmi z różnymi schorzeniami. Publikacja niezbędna na każdym etapie kształcenia zawodowego. Będzie doskonałym...
Gatunek:

Między nieładem a niewolą. Krótka historia myśli politycznej

Wednesday, 09-06-2021, 13:03
Napisana barwnym, literackim językiem, świetnie ilustrowana książka jednego z najwybitniejszych intelektualistów europejskich. Pełna refleksji nad współczesnością historia od starożytnych myślicieli chińskich i filozofów greckich, przez świętych Augustyna i Tomasza, renesansowych humanistów, zachodnich filozofów baroku i oświecenia, po myślicieli...
Gatunek:

O historii nie dla idiotów

Wednesday, 09-06-2021, 12:46
Odważne pytania, śmiałe hipotezy, wnikliwe analizy Wybitny historyk Andrzej Nowak pyta o Polskę Czy wyczerpała się zdolność historii do budowania spójnej i ważnej narracji tożsamości wspólnoty? Jaka ma być „narodowa pamięć” — „krytyczna” czy „monumentalna”? Czy rządzą nami nieczułe, ponadnarodowe rynki, na które nie mają już wpływu decyzje podjęte...
Gatunek:

Pages