Nowości Czytelnia

 

Nowości Czytelnia

Leopold Tyrmand. Pisarz - człowiek spektaklu - świadek epoki

Wednesday, 19-05-2021, 12:34
Jubileuszowy tom poświęcony Leopoldowi Tyrmandowi gromadzi eseje, których autorzy wnikliwie interpretują najważniejsze utwory pisarza, analizują ich styl i recepcję. Poruszają istotne zagadnienia z jego biografii, takie jak zainteresowanie jazzem, podróże, wybraną korespondencję. Pokazują, jak w sposób twórczy autor Dziennika 1954 potrafił...
Gatunek:

Gramatyka języka hiszpańskiego z ćwiczeniami

Tuesday, 18-05-2021, 12:02
 Podręcznik przeznaczony dla szerokiego grona uczących się języka hiszpańskiego. Poszczególne zagadnienia gramatyczne zostały omówione szczegółowo i zilustrowane wieloma przykładami. Materiał został podzielony na małe jednostki, ćwiczenia następują bezpośrednio po części teoretycznej i przykładach, co bardzo pomaga w skutecznej nauce.Książka...
Gatunek:

Standard Bitcoina

Monday, 17-05-2021, 13:46
W książce ekonomista Saifedean Ammous tłumaczy, na czym polega olbrzymi, rewolucyjny wręcz potencjał drzemiący w sieci i walucie Bitcoin.Przełomowa technologia opracowana przez anonimowego programistę Satoshiego Nakamoto ma szansę okazać się rozwiązaniem problemu, z którym ludzkość zmaga się od początków handlu – problemu zbywalności, solidności i...
Gatunek:

Kultura fizyczna i turystyka w województwie wołyńskim w latach 1921-1939

Tuesday, 30-03-2021, 10:30
Autorzy podjęli temat kultury fizycznej, dotychczas pomijany przez historyków. Efektem ich badań jest wartościowa i nowatorska monografia oparta na szerokiej i niewykorzystanej dotychczas bazie źródłowej. W publikacji odnajdujemy mnóstwo nieznanych wcześniej faktów. W efekcie otrzymujemy w miarę kompletny, interesujący obraz życia sportowego i...
Gatunek:

Prawo miejskie magdeburskie (Ius municipale Magdeburgense) w Polsce XIV-pocz. XVI w. Studium o ewolucji i adaptacji prawa

Friday, 19-03-2021, 16:25
Ius municipale Magdeburgensis w wersji stosowanej na ziemiach polskich nie było, jak dotychczas, przedmiotem analitycznych badań podjętych przez polską naukę historyczno-prawną. Praca wypełnia więc bardzo istotną lukę poznawczą. Cel, jaki postawił sobie Maciej Mikuła, jest bardzo ambitny. Chodzi w istocie o szczegółowy opis i analizę tekstu...
Gatunek:

Warszawa 1944-1945

Friday, 19-03-2021, 13:44
Walki w Warszawie latem 1944 roku, w sensie strategicznym, były jednym z epizodów działań w centralnej części Frontu Wschodniego. Mimo ograniczonego znaczenia militarnego, powstanie warszawskie miało ogromny wpływ na decyzje o charakterze politycznym, a te z kolei przekładały się na działania wojsk na szczeblu strategicznym i operacyjnym.
Gatunek:

Galicyjski Eksodus. Uchodźcy z Galicji podczas I wojny światowej w monarchii Habsburgów

Friday, 19-03-2021, 13:19
  Kamila Ruszały przedstawia zapominane doświadczenie uchodźstwa lat I wojny światowej. Autor dotarł do źródeł austriackich, czeskich, węgierskich, słoweńskich, ukraińskich i polskich, by ukazać sytuację od ucieczki i ewakuacji w poszczególnych latach wojny, poprzez pobyt na uchodźstwie, aż po kwestie powrotów czy pozostania w krajach...
Gatunek:

Awicenna. Księga wiedzy

Thursday, 18-03-2021, 11:43
  Inspiracją dla Awicenny był Arystoteles, którego Metafizykę znał na pamięć zgodnie z erudycyjnymi wymogami swego środowiska. Nie był jednak typowym arabskim erudytą, który kwiecistym językiem odtwarza poglądy poprzedników. Awicenna posługiwał się tonem nadzwyczaj rzeczowym w porównaniu z innymi współczesnymi mu myślicielami, przyjmując...
Gatunek:

Rewolucja husycka

Thursday, 18-03-2021, 11:00
Celem tej pracy nie są dzieje ziem czeskich w wieku husyckim, lecz dzieje rewolucji husyckiej powstałe w oparciu o określoną analizę krytyczną świadectw wszelkiego typu. Stąd też autor František Šmahel  powstrzymuje się od poszukiwania znaczenia tej rewolucji dla historii Czech.
Gatunek:

Mit i znaczenie

Wednesday, 17-03-2021, 15:08
W pięciu wykładach, przygotowanych pierwotnie dla Radia CBC, a następnie wydanych w tomie Mit i znaczenie, Claude Lévi-Strauss zapoznaje czytelnika z owocami swojej wieloletniej pracy naukowej.Wykłady rozpoczyna dyskusja dotycząca historycznego rozłamu między mitologią i nauką. Autor poddaje analizie to, co nazwaliśmy „myśleniem prymitywnym”, a...
Gatunek:

Pages