Dolnoślaski Festiwal Nauki 2017 w Dzierżoniowie

Szanowni Czytelnicy! Uprzejmie informujemy, że Dział Dziecięcy Filii posiada nowy numer telefonu: 507 770 859

Dolnoślaski Festiwal Nauki 2017 w Dzierżoniowie
środa, 25-10-2017, 16:08

Za nami kolejna, zorganizowana po raz siódmy w Dzierżoniowie, Edycja Regionalna Dolnośląskiego Festiwalu Nauki. Dolnośląski Festiwal Nauki organizowany jest co roku jesienią przez wyższe uczelnie Wrocławia, instytuty Polskiej Akademii Nauk oraz środowiska pozauczelniane. Jest swego rodzaju „zastrzykiem wiedzy” i sposobem na integrację lokalnego środowiska. W Dzierżoniowie Dolnośląski Festiwal Nauki to głównie promocja nauki i próba zainteresowania nią słuchaczy.  Impreza cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem wśród mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego.  Każdy znajdzie tam coś dla siebie. Warsztaty, spotkania z naukowcami, rozmowy, wykłady i otwarta forma Festiwalu, zachęcają  do licznego uczestnictwa, dając zarazem możliwość zdobywania i poszerzania wiedzy.

Pierwszy dzień Festiwalu w Bibliotece zorganizowany był we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych w ramach programu „Polacy światu”. W tematykę tego dnia znakomicie wpisały się wygłoszone tego dnia prelekcje. Odbył się min. wykład inauguracyjny pt. „Polscy odkrywcy Syberii”, poprowadzony przez dyrektora Archiwum PAN dr hab. Hannę Krajewską. Syberia nazywana jest przez niektórych uczonych „przybraną ojczyzną Polaków”, a to za sprawą naszych rodaków, którzy zapisali się na kartach historii jako jej niestrudzeni badacze, odkrywcy wielu jej tajemnic. Syberia była dla nich nie tylko miejscem katorgi i zesłania, ale także terenem o fascynującej przyrodzie i kulturze.

Słuchacze z zainteresowaniem wysłuchali wykładu „Polska dyplomacja w służbie Rodakom”, wygłoszonego przez Henryka Litwina  historyka i dyplomatę, podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, od 2011 do 2016 ambasadora RP na Ukrainie, wcześniej również na Białorusi. Na zakończenie pierwszego festiwalowego dnia uczestnicy poznali tajemniczą Jakucję. Wykład wygłosiła ponownie dr hab. Hanna Krajewska ze współprowadzącą Pauliną Kopestyńską – cenioną i wielokrotnie nagradzaną artystką, która jest rodowitą Jakutką.

Jakucja zajmuje ogromny obszar, 10-krotną wielkość terytorium Polski, który zamieszkuje niecały milion ludzi. Ponad połowa to ludność napływowa, która w różny sposób trafiła na te tereny. Rdzenne ludy to min. Jakuci (Sacha), Ewenkowie, Eweni. Ludzie przybywający do Jakucji muszą  przystosować się do panujących tam surowych warunków przyrodniczych. W Jakucji znajduje się najzimniejsze zamieszkane miejsce na ziemi – wioska Tomtor. Temperatura w styczniu 2004 spadła tam do -72° Celsjusza. Uczestnicy wykładu mogli posłuchać muzyki wykonanej na drumli - instrumencie, który przywędrował do Europy z Azji Wschodniej, najprawdopodobniej z Jakucji lub Buriacji.

Drugi dzień Festiwalu w Bibliotece zdominowały nauki ścisłe. Można było posłuchać wykładu dr Beaty Joanny Osieckiej, patomorfologa i dermatologa z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, pt. ”Terapia bez skalpela, czyli barwy światła w medycynie”. Wykład dotyczył min. chromoterapii czyli terapii kolorami. Należy ona do najstarszych metod leczniczych. Od wielu lat wpływem kolorów na samopoczucie interesują się psychologowie i  lekarze innych specjalizacji.

Wykład „Rodzina, której przyznano 5 Nagród Nobla” wygłoszony przez prof. UWr, chemika  Kazimierza Orzechowskiego przybliżył młodzieży sylwetkę Marii Skłodowskiej-Curie, nie tylko jako wybitnej uczonej, ale również matki i żony.

Wykład inauguracyjny swoją obecnością uświetnili: Andrzej Bolisęga – Z-ca Burmistrza Dzierżoniowa, Marek Piorun – Wicestarosta Powiatu Dzierżoniowskiego, Marian Kowal – Przewodniczący Rady Powiatu Dzierżoniowskiego,  Mirosław Piorun – Przewodniczący Rady Miejskiej Dzierżoniowa, Beata Pawłowicz – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Alicja Hromada – dyrektor Wydziału Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, Marzenna Lasota-Darowska – Naczelnik Wydziału Infrastruktury Społecznej w Dzierżoniowie, Iwona Matyja – radna Rady Miejskiej Dzierżoniowa, Dorota Pieszczuch – radna Rady Miejskiej Dzierżoniowa oraz dyrektorzy dzierżoniowskich szkoł, przedszkoli, żłobka oraz dyrektorzy bibliotek z powiatu dzierżoniowskiego. GALERIA