Nowości Czytelnia

 Zapraszamy na kiermasz książek popularnonaukowych w Filii Biblioteki na os. Różanym.

Nowości Czytelnia

Niepodległa wobec języka polskiego

środa, 23-09-2020, 16:42
W 2018 roku obchodzono 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości po okresie zaborów. Ten doniosły fakt polityczno-społeczny odcisnął swoje piętno na polszczyźnie, która od roku 1918 zaczęła funkcjonować w nowych uwarunkowaniach prawnych, społecznych, a także  psychologicznych. Z języka mniejszości narodowej stała się na powrót...
Gatunek:

"Dopalacze" - od teorii do praktyki klinicznej

środa, 23-09-2020, 16:16
Monografia  jest pierwszym na polskim rynku tak kompleksowym opracowaniem dotyczącym bardzo aktualnego problemu, jakim są nowe substancje psychoaktywne zwane „dopalaczami”. Szczególnie cenne jest to, że dokonał tego doskonale dobrany multidyscyplinarny zespół wielu profesjonalistów mających w swojej pracy do czynienia z problemami związanymi...
Gatunek:

Sygnały i systemy

środa, 23-09-2020, 16:12
W książce przedstawiono: sygnały analogowe i dyskretne, proste przekształcenia sygnałów, składowe parzyste i nieparzyste sygnałów, sygnały uogólnione, próbkowanie i splot sygnałów, a także rodzaje systemów (z pamięcią, bez pamięci, liniowe, stacjonarne, o stałych skupionych, SLS, blokowe). Zaprezentowano równania systemów w dziedzinie czasu, splot...
Gatunek:

Modele opieki pielęgniarskiej nad chorym dorosłym

środa, 23-09-2020, 15:58
W dwóch pierwszych częściach książki przedstawiono podstawowe założenia teorii D. Orem, opisano chorobę jako sytuację trudną dla pacjenta, psychospołeczne następstwa choroby oraz znaczenie wsparcia społecznego i edukacji w przygotowaniu chorego do samoopieki. W trzeciej części zamieszczono opisy przypadków pacjentów z wybranymi schorzeniami oraz...
Gatunek:

Napęd i sterowanie pneumatyczne

środa, 23-09-2020, 15:51
W książce Wiesława Szenajcha w przystępny sposób przedstawiono problematykę napędów i sterowań pneumatycznych oraz pneumohydraulicznych. Omówiono budowę elementów sterujących i napędowych stosowanych w maszynach oraz urządzeniach technologicznych.Uwzględniono najnowsze rozwiązania konstrukcyjne elementów i zespołów, a także współczesne metody...
Gatunek:

70 lat Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka

środa, 23-09-2020, 15:19
Publikację tę należy uznać za oryginalne i w pełni kompetentne opracowanie na temat filozoficznych, historycznych i prawnych aspektów Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka w 70. rocznicę jej uchwalenia przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. 
Gatunek:

Rysunek architektoniczny w praktyce, czyli jak patrzeć ze zrozumieniem

środa, 16-09-2020, 12:29
Niniejsza książka porusza zagadnienia teoretyczne i praktyczne związane z rysunkiem – jako narzędziem architekta służącym do obrazowania przestrzeni. Prezentowane zagadnienia oparte są o podstawy rozwojowe człowieka, fizjologię widzenia, psychologię, neurobiologię, historię sztuki, historię rysunku architektonicznego, a przede wszystkim o praktykę...
Gatunek:

Energetyka wodorowa

czwartek, 03-09-2020, 11:42
Pierwsze na polskim rynku studium poświęcone nowoczesnej i bardzo perspektywicznej technologii wykorzystania wodoru w XXI w. Energetyka wodorowa obejmuje nowoczesną i pojemną gałąź technologii energetycznych, na którą składają się sposoby wytwarzania wodoru, jego magazynowania, transportu i konwersji do różnych postaci energii.
Gatunek:

Ruchy secesjonistyczne w USA w XXI wieku

czwartek, 03-09-2020, 10:20
Monografia dr. Marcina Pomarańskiego jest oryginalnym osiągnięciem naukowo-badawczym. Poświęcona jest ruchom secesjonistycznym w USA w XXI wieku jako zjawisku dezintegrującemu ład społeczno-polityczny w przestrzeni lokalnej i centralnej Stanów Zjednoczonych. Analizowany w monografii problem zaliczany jest do standardów amerykańskiej nauki. Wynika...
Gatunek:

Życie i ewolucja biosfery

czwartek, 03-09-2020, 09:15
Książka Januarego Weinera przedstawia główne zagadnienia współczesnej ekologii, rozumianej jako program badawczy biologii, ze szczególnym uwzględnieniem biosfery – ekosystemu Ziemi, którego częścią jest populacja gatunku Homo sapiens. Nowatorstwo tego opracowania polega na przedstawieniu zjawiska życia jako procesu globalnego, realizowanego przez...
Gatunek:

Strony