Nowości Czytelnia

UWAGA! 24 grudnia (Wigilia) biblioteka czynna w godz. 7:00-12:00. 31 grudnia (Sylwester) biblioteka czynna w godz. 7:00-15:00. Zapraszamy!

Nowości Czytelnia

Mikrobiologia techniczna

wtorek, 27-11-2018, 11:17
Nowoczesny podręcznik poświęcony dziedzinie, która zajmuje się opisem zjawisk wywołanych przez mikroorganizmy podczas realizacji procesów przemysłowych. Książka wypełnia lukę w zakresie podręczników związanych z informacjami dotyczącymi procesów przemysłowych przebiegającymi z zastosowaniem drobnoustrojów. Na uwagę zasługują szczegółowe opisy...
Gatunek:

PKB. Krótka, lecz emocjonująca historia

poniedziałek, 26-11-2018, 15:10
Produkt krajowy brutto jest najlepszym przykładem tego, jak statystka może wpływać na rzeczywistość. To obecnie jeden z najważniejszych wskaźników, jakim dysponują ekonomiści i politycy. PKB wykorzystywane jest do szacowania wzrostu gospodarczego, określania tego, jak bardzo się bogacimy oraz do uzasadniania bieżących decyzji politycznych. Pytanie...
Gatunek:

Natręctwa

poniedziałek, 26-11-2018, 14:31
Natręctwa są często ważnym elementem rozwoju psychologicznego i jeśli przemijają, nie należy ich rozpatrywać w kontekście psychopatologii. Niejednokrotnie jednak stanowią objaw zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych. Wydawnictwo Termedia wydało książkę poświęconą temu problemowi. Autor publikacji  Maciej Żerdziński szczegółowo opisuje różne aspekty...
Gatunek:

Wolność wypowiedzi w Polsce wobec ochrony prawa do prywatności

poniedziałek, 26-11-2018, 14:21
Naukowe rozważania prowadzono z uwzględnieniem najnowszych osiągnięć nauki i orzecznictwa z jednoczesnym poszanowaniem już ugruntowanego dorobku nauki. (...) Na uwagę zasługuje podejście z interdyscyplinarnej, bo prawnej i politologicznej, perspektywy badawczej. Zapewnia ono pełniejsze spojrzenie na badaną problematykę.
Gatunek:

Administracyjnoprawne ograniczenia prawa własności nieruchomości

poniedziałek, 26-11-2018, 14:09
Prywatna własność nieruchomości to jeden z fundamentów ustroju społeczno-gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej. Nieograniczona własność prowadziłaby jednak do samowoli i anarchii, dlatego prawo własności nieruchomości podlega licznym ograniczeniom administracyjnoprawnym ustanawianym w celu zabezpieczenia interesu publicznego. Prezentowana...
Gatunek:

Świadek prawdy. Biografia Benedykta XVI

poniedziałek, 19-11-2018, 14:54
Ta książka to nie tylko pasjonująca biografia. To także wyczerpujący przewodnik po myśli i duchowości Josepha Ratzingera. Odsłania źródła jego często niezrozumianych decyzji,  najpierw tych, które podejmował jako prefekt Kongregacji Nauki Wiary, kontynuującej tradycję Świętej Inkwizycji i w końcu jako papież. Pokazuje Ratzingera w najbardziej...
Gatunek:

Medycyna stylu życia

poniedziałek, 19-11-2018, 14:45
Pierwsza w Polsce publikacja na temat medycyny stylu życia napisana na podstawie najnowszych badań EBM. Zawiera rzetelne informacje na temat zdrowego stylu życia i skutecznego zalecania go pacjentom. Pokazuje jego wpływ na terapię i prewencję chorób cywilizacyjnych, co w wielu przypadkach jest skuteczniejsze niż leczenie farmakologiczne. Książka...
Gatunek:

Konflikty etniczne i wyznaniowe a funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa narodowego

poniedziałek, 19-11-2018, 14:42
Autorom udało się uniknąć czarno-białego dyskursu w kategoriach konfliktu cywilizacji. Praca stanowi owoc wspólnego przedsięwzięcia, w którym z różnych perspektyw badawczych została naświetlona problematyka bezpieczeństwa narodowego: socjologicznej, antropologicznej, politologicznej, historycznej czy w końcu prawniczej. Walorem książki jest...
Gatunek:

Teatr elżbietański

poniedziałek, 19-11-2018, 14:31
W książce zamieszczono starannie dobrane teksty dotyczące teatru elżbietańskiego – jego relacji do polityki i władzy, kulturowego aspektu wykonawstwa, problemu techniki inscenizacji – ujawniające bogactwo możliwości poetyki kulturowej. Ich autorami są najwybitniejsi światowi szekspirolodzy i znawcy angielskiego teatru renesansowego: Steven...
Gatunek:

Ku jedności. Listopad 1918 roku

poniedziałek, 19-11-2018, 14:06
Książka Stefana Artymowskiego przedstawia okres poprzedzający wydarzenia 11 listopada – czas działań militarnych podczas I wojny światowej, punkt kulminacyjny – sam dzień odzyskania niepodległości, a także pierwsze tygodnie następujące po nim. To opowieść najpierw o sytuacji we wszystkich trzech zaborach, następnie o pierwszych dniach odbudowanego...
Gatunek:

Strony