Mistycyzm i zmysłowość. W kręgu kultury indyjskiej

Szanowni Czytelnicy! Uprzejmie informujemy, że Dział Dziecięcy Filii posiada nowy numer telefonu: 507 770 859

Mistycyzm i zmysłowość. W kręgu kultury indyjskiej
środa, 21-09-2016, 16:05

Po dwumiesięcznej przerwie wakacyjnej, Towarzystwo Oświatowe Ziemi Dzierżoniowskiej i Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Dzierżoniowie zorganizowały spotkaniew ramach projektu "Klimaty sztuki". Spotkanie odbyło się  01 września 2016 roku. Projekt uzyskał dofinansowanie z Powiatu Dzierżoniowskiego.
Temat spotkania brzmiał : "Mistycyzm i zmysłowość. W kręgu kultury indyjskiej" – wykład poprowadziła Maria Tyws.

Prelegentka zabrała licznie zgromadzonych słuchaczy na wirtualną wędrówkę po wysepkach Indonezji uwagę skupiając na dwóch: Jawie i Bali. Przy pomocy dużej ilości zdjęć przybliżyła 2 kompleksy świątynne będące najciekawszymi zabytkami stanowiącymi dziedzictwo kulturowe Jawy. Scharakteryzowała i ukazała różnice między kompleksem buddyjskim a kompleksem hinduistycznym. Szczególnie zwróciła uwagę na dążenie do abstraktu, oderwanie od materii, zmysłową formę służącą przekazowi mistycznemu. Ciekawostką są obiekty budowane bez stosowania zaprawy, przy użyciu ściśle dopasowanych kamieni. Świątynie poświęcone najważniejszym bogom hinduistycznym, świątynie do obchodzenia zewnątrz odzwierciedlające porządek świata wg kultury hinduistycznej. Następnie przeszła do charakterystyki zabytków Bali zwracając uwagę na ornamentację stanowiącą erupcję zmysłowości, budowle zbliżone do pagody, zadaszenia zmieniane co 2 lata, budowane z cegły i kamienia, im ważniejsza budowla tym więcej daszków. Pokazała zdjęcia daczy byłych i obecnych dygnitarzy wyspy, które wyróżniają się przepychem, złoceniami, rzeźbami i wielką zmysłowością. Zabytki architektury świeckiej, pałace sułtanów, którzy nie odgrywają żadnej roli politycznej ,potomkowie dawnej kasty, obiekty te odpłatnie udostępniane są zwiedzającym turystom, przybyłym z całego świata. Zwróciła też uwagę słuchaczy na liczne atrakcje turystyczne takie jak teatr cieni i inne spektakle wprowadzające w trans, omówiła zwyczaj składania darów dla bóstw. Następnie opowiedziała o zwyczajach mieszkańców wysp i wielkich różnicach w sposobie i jakości życia mieszkańców na przykładzie Dżakarty, najgęściej zaludnionego miasta. Na zakończenie dwugodzinnej prelekcji opowiedziała wiele ciekawostek o florze i faunie wysp bogato ilustrując swą opowieść zdjęciami. Uczestnicy spotkania opuścili bibliotekę w pełni usatysfakcjonowani zdobytą wiedzą i nowymi informacjami oraz rozbudzoną potrzebą przeżycia i doświadczenia tej wspaniałej przygody w czasie własnej podróży w te niezwykłe miejsca.

Alicja Kossowska