Promocja książki dr Anny Grużlewskiej

Szanowni Czytelnicy! Uprzejmie informujemy, że Dział Dziecięcy Filii posiada nowy numer telefonu: 507 770 859

Promocja książki dr Anny Grużlewskiej
wtorek, 13-12-2016, 10:09

Książka Anny Grużlewskiej „Żydzi z prowincji” jest opracowaniem dziejów Żydów niemieckich mieszkających na terenie Przedgórza Sudeckiego i Sudetów Środkowych w latach 1812-1945. Temat wzbudził zainteresowanie mieszkańców Dzierżoniowa, Bielawy i innych okolicznych miejscowości, którzy licznie stawili się w bibliotece 12 grudnia na promocji  książki. Wprowadzeniem do rozmowy o publikacji było krótkie wystąpienie historyka dr. hab. prof. UWr Tomasza Przerwy, prywatnie brata autorki. Książka dotyczy Świdnicy, Wałbrzycha, Dzierżoniowa, Strzegomia i Świebodzic, miast w których funkcjonowały żydowskie gminy wyznaniowe. Szczególną wartością publikacji jest fakt, że społeczności Żydów niemieckich na tym terenie nie zostały dotychczas poddane szczegółowemu opracowaniu. W książce znalazła się analiza zmian demograficznych, omówienie funkcjonowania żydowskich gmin wyznaniowych, modernizacja wspólnot, udział Żydów w rozwoju miejscowej gospodarki oraz kwestie związane z wykluczeniem i zagładą. Książka jest bogato ilustrowana materiałami archiwalnymi, wykresami i mapami, co podnosi walory książki. Po wystąpieniu dr Anny Grużlewskiej zabierali głos uczestnicy spotkania dzieląc się swoimi refleksjami i wiedzą na temat współżycia społeczności Żydów, Niemców i Polaków w okresie przed II wojną światową, podczas zagłady oraz w okresie powojennym. Autorka zapowiedziała wydanie kolejnej książki, tym razem poświęconej społeczności Żydów na Dolnym Śląsku po 1945 roku. GALERIA