Gminny Ośrodek Kultury Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach

W lipcu i sierpniu biblioteka będzie czynna od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00, w czwartki od 8.00-12.00. ZAPRASZAMY!

Gminny Ośrodek Kultury Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury, Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach
Wioleta Wawrzyniak
e-mail: wioleta.wawrzyniak@gokbis.pl
Zastępca dyrektora ds. rozwoju i promocji
Elżbieta Bagińska
e-mail: elzbieta.baginska@gokbis.pl
ul. Wrocławska 1
58- 210 Łagiewniki
tel./fax: 74 89 39 397
e-mail: biuro@gokbis.pl
www.gokbis.pl

 

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w Łagiewnikach
Czytelnia Multimedialna w Łagiewnikach
ul. Wrocławska 1, 58- 210 Łagiewniki
tel./fax: 74 89 39 397
e-mail: biblioteka@gokbis.pl
BIBLIOTEKARKI:
Elżbieta Bagińska
Katarzyna Szczerbień
GODZINY OTWARCIA:
 8:00  DO  18:00
 
FILIA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ w Jaźwinie
58-212 Jaźwina 75A
tel.: 74 89 38 035
e-mail: beata.bielska@gokbis.pl
BIBLIOTEKARKA:
Beata Bielska
GODZINY OTWARCIA:
Poniedziałek - piątek 11:00 DO 17:00
 
FILIA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ w Olesznej
ul. Wesoła 2 , 58-214 Oleszna
tel./fax: 74 83 42 281
e-mail: alina.zamecka@gokbis.pl
BIBLIOTEKARKA:
Alina Zamęcka
GODZINY OTWARCIA:
Poniedziałek - piątek 13:00 DO 19:00
 
FILIA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ w Sieniawce
58-210 Łagiewniki, Sieniawka 10
tel./fax: 74 893 80 10
e-mail: biuro@gokbis.pl
GODZINY OTWARCIA:
Wtorek - czwartek 13:00 DO 17:00