Patron Biblioteki

Szanowni Czytelnicy! Uprzejmie informujemy, że w lipcu i sierpniu biblioteka będzie czynna w następujących godzinach: poniedziałek, wtorek, środa, piątek - 8:30-16:30, czwartek - 8:00-12:00. Zapraszamy!

Patron Biblioteki

Krzysztof Kamil Baczyński

Krzysztof Kamil Baczyński urodził się w 1921 roku w Warszawie. Syn cenionego krytyka literackiego, Stanisława, należał do pierwszego pokolenia twórców urodzonych i wychowanych w niepodległej Polsce. Krzysztof przez całe życie był mocno związany emocjonalnie z matką Stefanią, nauczycielką i autorką podręczników szkolnych, pochodzącą ze znanej warszawskiej rodziny Zieleńczyków. To ona po jego śmierci zadbała, by rękopisy syna zostały wydane drukiem, to ona również ostatecznie potwierdziła jego śmierć w powstaniu warszawskim.

Baczyński tworzyć zaczął już jako uczeń gimnazjum. Po wybuchu wojny zaangażował się w działalność konspiracyjną. Był jednym z pierwszych członków słynnego batalionu AK "Zośka". Poczucie obowiązku narodowego towarzyszyło jego marzeniom o wolnej sztuce oraz wielkiej miłości do żony Barbary, której poświęcił wiele utworów. Poeta zginął 4 sierpnia 1944 roku, czwartego dnia powstania warszawskiego, w walce przy Placu Teatralnym. W parę tygodni później zginęła także jego żona. 

Za życia zdążył ogłosić zaledwie dwa konspiracyjnie wydane zbiory wierszy („Wiersze wybrane” 1942 i „Arkusz poetycki” 1944). Najcenniejsza część jego dorobku szczęśliwie zachowała się w rękopisach. Skromny powojenny wybór jego wierszy, „Śpiew z pożogi”, opublikowany w 1947 roku, zapoczątkował lawinowo narastającą popularność i uznanie dla największego poety "straconego pokolenia". Przemilczany przez komunistów, zyskiwał tym większe uznanie. Biografowie Baczyńskiego podkreślają, że był on bez wątpienia najwybitniejszym poetą tworzącym w czasie wojny i okupacji.

Gdy tylko pojawiła się taka możliwość, do wierszy jego powstało sporo pieśni i piosenek (śpiewali je m.in. Ewa Demarczyk, Janusz Radek, Michał Bajor), stał się patronem licznych szkół, bibliotek, drużyn harcerskich i innych instytucji.

                                                                      

Oprac. Justyna Strzelczyk