STOWARZYSZENIE BIBLIOTEKARZY POLSKICH

Szanowni Czytelnicy! Uprzejmie informujemy, że Dział Dziecięcy Filii posiada nowy numer telefonu: 507 770 859

STOWARZYSZENIE BIBLIOTEKARZY POLSKICH

Koło SBP Ziemi Dzierżoniowskie zostało rozwiązane.

Koło Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Ziemi Dzierżoniowskiej powstało w latach 80. XX w. Pierwszą przewodniczącą Koła SBP w Dzierżoniowie była Emilia Mihilewicz. Funkcję tę pełniła do przejścia na emeryturę w 2004 roku. Członkami  Koła są bibliotekarze powiatu dzierżoniowskiego.
Zarząd Koła:
Anna Plewak- przewodnicząca
Jolanta Pawlak-sekretarz
Urszula Jaros-skarbnik

Kontakt:
Anna Plewak- tel. 74 64 64 645, e-mail: annaplewak@o2.pl

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich jest  organizacją pożytku publicznego. SBP zrzesza: bibliotekarzy,  pracowników informacji naukowej,pracowników naukowych zajmujących się bibliotekoznawstwem i informacją naukową, inne osoby związane z bibliotekarstwem i informacją naukową.

SBP powstało w 1917 r. jako Związek Bibliotekarzy Polskich, w latach 1946 - 1953 działało pod nazwą Związek Bibliotekarzy i Archiwistów Polskich. Od 1927 SBP jest członkiem IFLA.
Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Krajowy Zjazd Delegatów zwoływany co 4 lata. Zjazd dokonuje wyboru organów wykonawczych. Na czele SBP stoi Zarząd Główny, którego Przewodniczącą jest Elżbieta Stefańczyk.

8 maja ustanowiono jako coroczny "Dzień Bibliotekarza i Bibliotek". Święto służy popularyzacji książki i bibliotek w społeczeństwie; stwarza okazję do refleksji nad osiągnięciami i potrzebami bibliotekarzy.