Program Antyalkoholowy - Bezpieczna przystań dla dzieci i młodzieży

Szanowni Czytelnicy! Uprzejmie informujemy, że w lipcu i sierpniu biblioteka będzie czynna w następujących godzinach: poniedziałek, wtorek, środa, piątek - 8:30-16:30, czwartek - 8:00-12:00. Zapraszamy!

Program Antyalkoholowy - Bezpieczna przystań dla dzieci i młodzieży
środa, 13-03-2024, 16:20
Program Antyalkoholowy - Bezpieczna przystań dla dzieci i młodzieży

13 marca przy udziale uczniów klasy 5 ze szkoły Podstawowej nr 1 w Dzierżoniowie, w Dziale Dziecięcym Filii biblioteki odbyło się pierwsze spotkanie w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Cykl zajęć zapoczątkowała pogadanka, poprowadzona prze panią Olgę Troczyńską –psychoterapeutkę, podczas której dzieci poznały zagrożenia, jakie wynikają ze spożywania alkoholu oraz innych używek i sposobów ich unikania.

Program finansowany jest przez Gminę Miejską Dzierżoniów na lata 2023-2025.