Geneza wyprawy kijowskiej. Józef Piłsudski wobec Ukrainy do 1920 roku

Szanowni Czytelnicy! Uprzejmie informujemy, że Dział Dziecięcy Filii posiada nowy numer telefonu: 507 770 859

Geneza wyprawy kijowskiej. Józef Piłsudski wobec Ukrainy do 1920 roku
Friday, 12-08-2022, 12:39

Na podstawie zachowanych wypowiedzi Józefa Piłsudskiego, opinii przyjaciół i wrogów autor Andrzej Małkiewicz zrekonstruował myślenie Marszałka o problemach Ukrainy. Piłsudski był prawdziwym polskim patriotą, jednak rozumiał też niepodległościowe dążenia innych narodów. Z Ukrainą łączyły go silne związki emocjonalne - w Charkowie przeżył pierwsze aresztowanie przez carską policję, w Kijowie zakochał się w przyszłej drugiej żonie - Aleksandrze. Problemy tego kraju znał dobrze dzięki osobistym kontaktom z jego politykami i informacjom przyjaciół, zwłaszcza Leona Wasilewskiego, wnikliwie badającego zagadnienia dotyczące wschodnich sąsiadów Polski. Od 1918 r. jednym z głównych problemów Piłsudskiego było zapewnienie bezpieczeństwa Polski wobec Rosji - niezależnie - bolszewickiej czy "białej".Służyło temu m.in. wspieranie działań na rzecz oswobodzenia krajów zniewolonych przez carat, w tym Ukrainy, która by oddzieliła oba państwa. Dążył do przezwyciężenia konfliktów z narodem ukraińskim, doprowadził do zawarcia w 1920 r. sojuszu i wspólnej akcji, która miała uczynić Ukrainę państwem niepodległym, współpracującym z Polską.

Gatunek: