PROJEKT "ZDROWO W BIBLIOTECE"

Szanowni Czytelnicy! Uprzejmie informujemy, że Dział Dziecięcy Filii posiada nowy numer telefonu: 507 770 859

PROJEKT "ZDROWO W BIBLIOTECE"
Wednesday, 22-11-2023, 14:40

Program Wolontariatu Pracowniczego MIT (Make an Impact on Tomorrow) firmy Henkel był realizowany w Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Dzierżoniowie. Wszystko za sprawą współpracy pracowników – wolontariuszy z firmy Henkel, Towarzystwa Oświatowego Ziemi Dzierżoniowskiej i biblioteki przy wsparciu finansowym Henkla.

Dzięki realizowanemu projektowi „Zdrowo w bibliotece” udało się uzyskać dofinansowanie na łączną kwotę 2500 EURO. Te środki pozwoliły na doposażenie Działu Dziecięcego Filii biblioteki. Zakupiony został mobilny monitor interaktywny oraz rolety zaciemniające salę.

Mobilny monitor interaktywny to dotykowy sprzęt służący do wyświetlania treści i odtwarzania dźwięku. Można postawić go na specjalnym stojaku lub powiesić na ścianie. Ponadto monitor posiada własne oprogramowanie, które pozwala na wcześniejsze przygotowanie materiałów do zajęć. Taki monitor oddziałuje na różne zmysły, co pozwala na bardziej efektywne przyswajanie wiedzy i zwiększa zainteresowanie tematami. Poprawia również koncentrację dzieci, co z kolei pozwala na lepsze zrozumienie prowadzonych zajęć. Dzięki temu dzieci stają się częścią procesu poznawczego, a nie tylko biernymi słuchaczami.

Monitor będzie wykorzystywany w organizacji lekcji bibliotecznych i zajęć edukacyjnych dla dzieci z dzierżoniowskich żłobków, przedszkoli i szkół oraz cyklicznych spotkań dla najmłodszych mieszkańców miasta i powiatu, takich jak „Bajkowa Biblioteka” czy „Kolorowy Świat Bajek”.

21 listopada odbyło się spotkanie promujące projekt „Zdrowo w bibliotece”. W zajęciach uczestniczyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Dzierżoniowie, dyrektor Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta w Dzierżoniowie – pani Aneta Błaszczuk, przedstawiciele Towarzystwa Oświatowego Ziemi Dzierżoniowskiej – prezes Zofia Mirek i sekretarz Barbara Lemańska, przedstawicielka firmy Henkel – pani Wioletta Hanusiewicz oraz dyrektor i pracownicy biblioteki. Podczas zajęć dzieci aktywnie uczestniczyły w zadaniach z wykorzystaniem monitora i wysłuchały opowiadania przeczytanego przez bibliotekarkę.

Dyrektor Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Dzierżoniowie wraz z pracownikami składa serdeczne podziękowania dla pani Wioletty Hanusiewicz z firmy Henkel oraz pani Zofii Mirek i pani Barbary Lemańskiej z Towarzystwa Oświatowego Ziemi Dzierżoniowskiej za współpracę przy realizacji projektu. Podziękowania kierowane są także do firmy Henkel, która wsparła finansowo inicjatywę.

 

Kilka słów o Programie Wolontariatu Pracowniczego MIT firmy Henkel

Za pośrednictwem ogólnoświatowego Programu Wolontariatu Pracowniczego Make an Impact on Tomorrow (MIT) firma Henkel wspiera lokalne społeczności w rozwiązywaniu ich problemów. Każdy obecny lub emerytowany pracownik firmy może zgłosić projekt o charakterze edukacyjnym, prozdrowotnym, kulturalnym lub proekologicznym i uzyskać od firmy pomoc w jego realizacji w formie wsparcia finansowego, rzeczowego lub/i dodatkowych dni pełnopłatnego urlopu. Program jest realizowany nieprzerwanie od 20 lat.

W Polsce program MIT w swoim regularnym formacie jest realizowany od 2001 roku, ciesząc się dużą popularnością wśród obecnych i emerytowanych pracowników. Wiele projektów służyło poprawie jakości edukacji czy opieki zdrowotnej oraz pomocy osobom wykluczonym. Beneficjentami były m.in. przedszkola, szkoły oraz stowarzyszenia na rzecz chorych i niepełnosprawnych.