XX DOLNOŚLĄSKI FESTIWAL NAUKI VII EDYCJA REGIONALNA W DZIERŻONIOWIE

Szanowni Czytelnicy! Uprzejmie informujemy, że w lipcu i sierpniu biblioteka będzie czynna w następujących godzinach: poniedziałek, wtorek, środa, piątek - 8:30-16:30, czwartek - 8:00-12:00. Zapraszamy!

XX DOLNOŚLĄSKI FESTIWAL NAUKI VII EDYCJA REGIONALNA W DZIERŻONIOWIE
Wednesday, 13-09-2017, 14:27

W dniach 19-20 października w Dzierżoniowie
odbędzie się kolejna edycja DFN,
której koordynatorem jest nasza biblioteka.

DFN jest imprezą popularnonaukową organizowaną co roku we wrześniu (edycja stacjonarna) i październiku (sesje wyjazdowe
w Legnicy, Zgorzelcu, Lubinie, Dzierżoniowie, Głogowie, Jeleniej Górze, Wałbrzychu, Ząbkowicach Śląskich oraz Bystrzycy Kłodzkiej) przez wyższe uczelnie Wrocławia, instytuty Polskiej Akademii Nauk oraz środowiska pozauczelniane. Jest adresowany do wszystkich interesujących się nauką, kulturą, sztuką, ciekawymi zjawiskami otaczającego nas świata.

Pomysłodawcy festiwalu chcą, aby nauka nie była postrzegana jako hermetyczna, niedostępna i niezrozumiała. Ich zamiarem jest przybliżenie jej tematów, problemów, które rozwiązuje, korzyści, jakie z niej płyną, pokazanie jej postępu w różnych dyscyplinach oraz nowych kierunków, jak biotechnologia, nanotechnika i nanotechnologia. Nie unikają spraw trudnych i drażliwych, a podejmowane tematy są odpowiedzią na ważne dylematy społeczne. W atrakcyjnej, zrozumiałej dla przeciętnego odbiorcy formie starają się prezentować osiągnięcia nauki we wszystkich dziedzinach wiedzy.

Festiwal Nauki to także sposób na integrację środowiska naukowego wokół promowania nauki, kształtowanie postaw odpowiedzialności uczonych za wykorzystywanie odkryć naukowych, promocja regionalnych inicjatyw edukacyjnych, uzdolnionej młodzieży oraz pomoc w wyborze kierunku studiów wyższych. To sposób na zainteresowanie przemysłu i firm potencjalnymi możliwościami zastosowań badań i odkryć naukowych.

program: http://www.festiwal.wroc.pl/2017/index.php?c=events&year=2017&do=searchresult&category=777