Zarządzanie ryzykiem

Szanowni Czytelnicy! Uprzejmie informujemy, że Dział Dziecięcy Filii posiada nowy numer telefonu: 507 770 859

Zarządzanie ryzykiem
Friday, 18-09-2015, 11:35
Zarządzanie ryzykiem w polskim systemie finansowym. Konrad Raczkowski, Marian Noga, Jarosław Klepacki

Książka omawia jeden z najważniejszych problemów finansów i ekonomii - ryzyko, z zarządczej perspektywy polskiego systemu finansowego – zarówno z perspektywy inwestorów i gospodarstw domowych, przedsiębiorstw oraz państwa. Dowodzi konieczności zarządzania ryzykiem w sposób systemowy, poprzez konsekwentnie planowaną i realizowaną politykę makro i mikroostrożnościową, politykę fiskalną oraz politykę pieniężną.

Gatunek: