Organizacja imprez i usług turystycznych

Szanowni Czytelnicy! Uprzejmie informujemy, że Dział Dziecięcy Filii posiada nowy numer telefonu: 507 770 859

Organizacja imprez i usług turystycznych
Saturday, 03-10-2015, 10:28

Podręcznik niezbędny w zdobywaniu wiedzy i umiejętności w zakresie kwalifikacji .Przedstawia zasady bezpieczeństwa przydatne zarówno dla organizatora wyjazdów, jak i ich uczestników.Szczegółowo opisuje profilaktykę zagrożeń, jakie mogą się zdarzyć w czasie podróży.
Omawia gospodarcze i prawne aspekty organizacji imprez turystycznych.Uczy sporządzania planów imprez dostosowanych do potrzeb konkretnej grupy klientów.Wprowadza w podstawy kalkulacji kosztów imprez turystycznych.
Prezentuje wizerunek idealnego pracownika branży turystycznej.

Gatunek: