Czesław Miłosz. Pamiętamy...

 

Czesław Miłosz. Pamiętamy...
Friday, 04-12-2015, 16:56

Czesław Miłosz. Pamiętamy… to tytuł spotkania zorganizowanego z okazji 35. rocznicy otrzymania  przez Czesława Miłosza Literackiej Nagrody Nobla. W programie znalazł się wykład prof. Andrzeja Zawady z Uniwersytetu Wrocławskiego Późne wiersze Czesława Miłosza oraz wystawa, na którą złożyły się  zdjęcia i pamiątki związane z  Noblistą z prywatnych zbiorów  Adama Lizakowskiego. Wśród słuchaczy byli dyrektorzy, nauczyciele poloniści i uczniowie szkół z Dzierżoniowa i powiatu, bibliotekarze, członkowie Towarzystwa Oświatowego Ziemi Dzierżoniowskiej, Dyskusyjnego Klubu Książki i czytelnicy. Spotkanie rozpoczęła Jadwiga Horanin - dyrektor biblioteki od rozmowy z Adamem Lizakowskim na temat okoliczności wykonania zdjęć  przez poetę w domu Czesława Miłosza w Berkeley. Wystąpienie prof. Andrzeja Zawady poprzedziło także wspomnienie konferencji z czerwca i września 2011 roku, która odbyła się w Dzierżoniowie w Roku Czesława Miłosza. Wykład poświęcony analizie wierszy  Orfeusz i Eurydyka, Na cześć księdza Baki,  Traktat Teologiczny i Uczciwe opisanie samego siebie nad szklanką whisky na lotnisku, dajmy na to w Minneapolis, wzbogacony wątkami biografii Noblisty i anegdotami, przykuł uwagę słuchaczy i sprowokował ciekawą dyskusję.