Szczepanów. Wielkie dzieje dolnośląskiej wsi - Rościsław Żerelik

Szanowni Czytelnicy! Uprzejmie informujemy, że Dział Dziecięcy Filii posiada nowy numer telefonu: 507 770 859

Szczepanów. Wielkie dzieje dolnośląskiej wsi - Rościsław Żerelik
wtorek, 11-01-2022, 14:04

Monografia opisuje dzieje wsi Szczepanów i jej mieszkańców od czasów najdawniejszych do współczesności. Szczepanów leży na Równinie Wrocławskiej należącej do Niziny Śląskiej i wraz z kilkoma wsiami znajduje się w mocno zalesionej płaskiej dolinie Odry. Pierwsze ślady pobytu człowieka w Szczepanowie pochodzą z okresu neolitu i od tego czasu potwierdzona jest ciągłość osadnicza na obszarze administracyjnym wsi. W źródłach pisanych Szczepanów i Jaśkowice pojawiły się po raz pierwszy w 1307 r. Wokół dwóch folwarków poświadczonych w połowie XIV w. ukształtowały się na początku XVI w. dwa dominia szlacheckie. Pierwsze z nich, należące aż do końca II wojny światowej do szlachty śląskiej, skupiało się wokół majątku Górny Szczepanów, drugie zaś także było we władaniu szlacheckim, a po ich zakupie w pierwszej połowie XVII w. przez Wrocław zostało włączone do średzkiego lenna zamkowego wokół majątku Dolny Szczepanów. W latach 40. XIX w. wybudowano linię kolejową Wrocław–Berlin i dworzec kolejowy. Leżące na obszarze administracyjnym Szczepanowa majątki, wsie oraz folwarki zostały zjednoczone w jeden organizm w końcu lat 20. XX w. Na przestrzeni dziejów Szczepanów był kilkakrotnie bardzo poważnie niszczony (wojna trzydziestoletnia, 1813 r., luty 1945r.). Po raz pierwszy kościół św. Szczepana został wspomniany w 1331 r. W latach 20.–30. XVI w. cała wieś przeszła na luteranizm, w latach 1653–1654 nastąpiła jej rekatolizacja. We wsi w ciągu kilkuset lat jej dziejów funkcjonowały dwa kościoły i trzy kaplice.

Po zakończeniu II wojny światowej do Szczepanowa napłynęła ludność polska, przede wszystkim z Kresów Wschodnich oraz centralnych obszarów kraju, i po wysiedleniu Niemców w 1946 r. nastąpiła całkowita polonizacja wsi. W latach 1954–1973 w Szczepanowie działała Gromadzka Rada Narodowa. Po przemianach demokratycznych rozpoczętych w latach 1989–1990 wieś zaczęła zmieniać swoje oblicze. Zostało zlikwidowane Państwowe Gospodarstwo Rolne, a w miejsce wielu małych i średnich gospodarstw rolnych powstały duże gospodarstwa. Nastąpił gwałtowny rozwój budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury. Obecnie we wsi funkcjonuje nowoczesna szkoła podstawowa, żłobek z przedszkolem, dom kultury, ośrodek zdrowia i stadion piłkarski. Poprawił się poziom życia mieszkańców, a wielu z nich zaczęło prowadzić własne firmy. Nastąpiło ożywienie działalności społecznej i samorządowej.

Źródło: Lubimy Czytać
Gatunek: