Nowości Czytelnia

Szanowni Czytelnicy! Uprzejmie informujemy, że Dział Dziecięcy Filii posiada nowy numer telefonu: 507 770 859

Nowości Czytelnia

Terapia Zajęciowa. Kompendium

W kompendium przedstawiono obszary pracy i kompetencje terapeuty zajęciowego umożliwiające prowadzenie terapii zajęciowej w zakresie szeroko pojętej adaptacji zajęć i środowiska do potrzeb konkretnej osoby w taki sposób, aby dać jej możliwość uczestnictwa w zajęciach dla niej istotnych i ważnych, a tym samym przeciwdziałać dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu.

Dom pomocy społecznej. Kierowanie i umieszczanie osób ustalanie odpłatności za pobyt

Opracowanie poświęcone jest problematyce instytucjonalnej pomocy świadczonej przez domy pomocy społecznej oraz placówki zapewniające opiekę całodobową. Omówiono również kwestię usamodzielniania osób opuszczających placówki oraz sprawy związane z kontrolą domów pomocy społecznej przez wojewodów.

Wincenty Witos 1874-1945

W 2024 obchodzić będziemy Rok Wincentego Witosa, w Czytelni  jest już dostępna publikacja IPN, która  stanowi  próbą przybliżenia Czytelnikom, zwłaszcza młodym, sylwetki tego wybitnego Polaka oraz kontekstu historycznego, w którym żył. Dodatkową zaletą jest to, że wydany przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie album zawiera blisko 500 ilustracji. Większość z nich została opublikowana po raz pierwszy.

Dzieje Rosji

Jednym z głównych tematów zainteresowań badawczych Feliksa Konecznego była historia Rosji oraz losy stosunków litewsko- moskiewskich. W książce opisane są dzieje do 1914 roku.

Prusy Wschodnie w ogniu i krwi. Od nazizmu do komuny

Warmia i Mazury – jedne z najpiękniejszych regionów Polski. Magiczna kraina tysiąca jezior, która skrywa krwawą i tragiczną historię. Zwłaszcza tę najnowszą.

Obecność Witkacego

Po znakomitym tomie rozpraw i materiałów do biografii Stanisława Ignacego Witkiewicza - "Witkacego portrecie wielokrotnym" -   prof. Janusza Deglera przedstawiamy drugi obszerny zbiór jego tekstów, stawiający gmach biografii i dziejom recepcji twórczości Witkacego.

Barbarica. Tysiąc lat zapomnianej historii ziem polskich

Najdawniejsze dzieje ziem polskich wciąż rozbudzają dyskusje wśród historyków i archeologów. Niemcy mają starożytnych Germanów i Arminiusza, który pokonał Rzymian w Lesie Teutoburskim. Francuzi, szukając swoich korzeni, wskazują na dzielnych Galów. Historia Anglii zaczyna się nie od bitwy pod Hastings, ale od podań o Brytach i królowej Boudice.

Świat Łemków. Etnograficzna podróż po Łemkowszczyźnie

Łemkowie to grupa górali ruskich niezwykle barwna pod względem obrzędów, stroju, wierzeń, ale też kultury materialnej, której śladem są wspaniałe drewniane cerkwie, jak choćby te w Powroźniku, Kwiatoniu, Skwirtnem i Komańczy. Górale ci, których podstawowym zajęciem była uprawa roli i hodowla zwierząt, słynęli także z rzemiosł, jak wytwarzanie łyżek w Nowicy, mazi i dziegciu w Łosiu, czy kamiennych krzyży i żaren w Bartnem.

Zabiegi inwazyjne w medycynie estetycznej i chirurgii plastycznej - regulacje prawne

Prezentowana publikacja to krytyczna analiza istoty i zakresu zabiegów medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej w relacji do ich legalności w świetle polskiego prawa. Jest to pierwsza próba kompleksowego opracowania nierozpoznanej dotąd bliżej problematyki prawnej związanej z zabiegami inwazyjnymi mającymi na celu poprawę urody.

Przewodnik po żydowskim Dolnym Śląsku. Region wałbrzyski

Książka opowiada  o powojennym świecie żydowskim, który dziś już nie istnieje, a który w latach 40. - 50. XX wieku był wyjątkowością na wielką skalę.

Pages