Dom pomocy społecznej. Kierowanie i umieszczanie osób ustalanie odpłatności za pobyt

Szanowni Czytelnicy! Uprzejmie informujemy, że Dział Dziecięcy Filii posiada nowy numer telefonu: 507 770 859

Dom pomocy społecznej. Kierowanie i umieszczanie osób ustalanie odpłatności za pobyt
Wednesday, 20-12-2023, 08:53

Opracowanie poświęcone jest problematyce instytucjonalnej pomocy świadczonej przez domy pomocy społecznej oraz placówki zapewniające opiekę całodobową. Omówiono również kwestię usamodzielniania osób opuszczających placówki oraz sprawy związane z kontrolą domów pomocy społecznej przez wojewodów.

Gatunek: