Izba Lordów w parlamentaryzmie brytyjskim

Szanowni Czytelnicy! Uprzejmie informujemy, że Dział Dziecięcy Filii posiada nowy numer telefonu: 507 770 859

Izba Lordów w parlamentaryzmie brytyjskim
Thursday, 23-07-2015, 09:10

Wstęp

Rozdział I. Geneza Izby Lordów i jej ewolucja ustrojowa
do końca XIX wieku
1. Witany, rady i kurie, czyli historyczne pierwowzory Izby Lordów
2. Kształtowanie się angielskiego parlamentu i jego wewnętrzny podział
na dwie izby
3. Średniowieczni lordowie w średniowiecznych parlamentach
4. Parlament w cieniu króla - Izba Lordów w okresie rządów
dynastii Tudorów
5. Zmienne koleje losu Izby Lordów - burzliwy okres dynastii Stuartów
6. U progu politycznej supremacji - Lordowie po Chwalebnej Rewolucji
7. Izba Lordów w obliczu narodzin idei rządów parlamentarnych
8. Wpływ XIX-wiecznych procesów demokratyzacyjnych na władzę
arystokracji oraz redefinicję poliryczno-ustrojowej roli Izby Lordów

Rozdział II. Reformy i plany reform Izby Lordów w XX wieku
1. Upadek politycznego znaczenia Izby Lordów - reforma z 1911 roku
2. Kolejne przełomowe reformy Izby Lordów z 1949, 1958 oraz 1963 roku
3. Przyczyny niemocy w reformowaniu Izby Lordów w latach 1964-1997
4. Izba Lordów po reformie konstytucyjnej z 1999 roku
5. Sukcesy i zaniechania Partii Pracy w finalizowaniu reformy Izby Lordów
6. Koncepcja demokratycznej Izby Lordów w świetle projektu rządowego
z 2011 roku

Rozdział III. Skład, organizacja wewnętrzna i zasady działania
Izby Lordów
1. Członkostwo w Izbie Lordów
2. Organy wewnętrzne Izby Lordów
3. Komisje Izby Lordów oraz organizacja ich pracy
4. Polityczny układ sił w Izbie Lordów
5. Rząd i opozycja w "samokierującej się" Izbie Lordów
6. Organizacja i przebieg prac Izby Lordów w sesji parlamentarnej

Rozdział IV. Funkcje Izby Lordów i jej udział w realizacji funkcji
parlamentu brytyjskiego
1. Funkcje Izby Lordów na tle funkcji współczesnych parlamentów
oraz specyfiki brytyjskich rozwiązań ustrojowych
1.1. Funkcja ustawodawcza
1.2. Funkcja kontrolna
1.3. Funkcja europejska
1.4. Funkcja deliberacyjna
2. Etapy procesu legislacyjnego oraz ich przebieg w Izbie Lordów
3. Relacje i współzależności między Izbą Lordów a Izbą Gmin
w procedurach legislacyjnych
4. Wpływ Izby Lordów na projekty ustaw prywatnych, hybrydowych
oraz ustawodawstwo delegowane
5. Wkład Izby Lordów w prace nad legislacją europejską
6. Realne znaczenie Izby Lordów w realizacji funkcji ustawodawczej parlamentu
7. Instrumenty funkcji kontrolnej Izby Lordów
7.1. Oświadczenia
7.2. Pytania
7.3. Debaty
8. Debaty w Izbie Lordów - specyfika, przebieg i sposób głosowania

Zakończenie

Aneks 1. Hierarchia tytułów parowskich oraz porządek pierwszeństwa
Aneks 2. Prezentacja oraz zaprzysiężenie nowego członka Izby Lordów
Aneks 3. Sala posiedzeń Izby Lordów
Aneks 4. Otwarcie sesji parlamentu w Wielkiej Brytanii
Aneks 5. Nadawanie sankcji królewskiej projektom ustaw

Bibliografia

Wykaz tabel

Gatunek: