Historia Norwegii XIX i XX wieku

Szanowni Czytelnicy! Uprzejmie informujemy, że Dział Dziecięcy Filii posiada nowy numer telefonu: 507 770 859

Historia Norwegii XIX i XX wieku
Thursday, 23-04-2020, 11:40

W tej syntezie dziejów Norwegii nacisk świadomie został położony na historię niepolityczną. Podanie dziejów Norwegii z naciskiem na pojedyncze wydarzenia nie pozwala, według autorów, zrozumieć, w jaki sposób kraj ten przekształcił się z ubogiej prowincji na peryferiach Europy w najbogatsze państwo świata. Wyjaśniają to natomiast procesy społeczne i kulturowe, które współtworzyły dojrzałe i odpowiedzialne społeczeństwo obywatelskie, i norweską wspólnotę o dużym zaufaniu społecznym . Przyjęte cezury to rok 1814 - data uchwalenia konstytucji 17 maja, utworzenia niepodległej Norwegii, a następnie unii ze Szwecją; rok 1905 to moment zerwania unii i proklamowania niepodległego Królestwa Norwegii; a opis ostatniego wieku został doprowadzony do końca milenium.

Gatunek: