Wysykoefektywne metody oczyszczania wody

Szanowni Czytelnicy! Uprzejmie informujemy, że Dział Dziecięcy Filii posiada nowy numer telefonu: 507 770 859

Wysykoefektywne metody oczyszczania wody
Friday, 06-11-2015, 16:30

Stale rosnące wymagania jakościowe stawiane wodzie przeznaczonej do picia i na cele przemysłowe wymusza stosowanie coraz bardziej rozbudowanych układów technologicznych i poszukiwanie nowych, bardziej skutecznych metod jej oczyszczania. Produkuje się nowe adsorbenty, złoża filtracyjne, masy katalityczne.

Autorka przedstawiła w książce następujące zagadnienia:

  • charakterystykę wody i reagentów stosowanych do jej uzdatniania;
  • niekonwencjonalne metody wysokoefektywnego usuwania zanieczyszczeń, również o niewielkich granicznych stężeniach;
  • nowoczesne układy technologiczne i urządzenia dotychczas nieprezentowane w polskiej literaturze technicznej;
  • opisy techniczne i technologiczne oraz charakterystykę metod stosowanych w układach oczyszczania wody zarówno niekonwencjonalnych, jak i klasycznych;
  • fluorowanie wody, w tym podstawy teoretyczne tego procesu, konsekwencje jego niekontrolowanego zastosowania oraz opinie wybitnych specjalistów w zakresie znaczenia fluoru dla zdrowia człowieka.

Książka zawiera wiele rysunków i obliczeń projektowych urządzeń, a procesy technologiczne są opisywane reakcjami chemicznymi. Przeznaczona jest dla osób zainteresowanych problematyką oczyszczania wody, dla studentów uczelni technicznych, a także uniwersytetów, pracowników pracowni projektowych i wyższych uczelni.

Gatunek: