Systemy krajobrazowe Struktura – funkcjonowanie – planowanie

Szanowni Czytelnicy! Uprzejmie informujemy, że Dział Dziecięcy Filii posiada nowy numer telefonu: 507 770 859

Systemy krajobrazowe Struktura – funkcjonowanie – planowanie
Wednesday, 09-12-2015, 11:59

Podręcznik łączy wiedzę z zakresu geografii krajobrazu, ekologii krajobrazu, architektury krajobrazu oraz planowania przestrzennego i stanowi syntezę wiadomości o strukturze, funkcjonowaniu i metodach planowania systemów krajobrazowych. Książka ma także na celu wypracowanie nowych elementów ogólnej teorii systemów krajobrazowych, a niezwykłą jej zaletą jest powiązanie podstaw teoretycznych z ich zastosowaniem w praktyce.

W poszczególnych rozdziałach autor przedstawił m.in:

  • krajobrazy naturalne i ich klasyfikację,
  • etapy i stopnie przekształcania krajobrazu przez człowieka,
  • style i standardy krajobrazowe,
  • strukturę i organizację krajobrazu,
  • funkcjonowanie systemów krajobrazowych,
  • przekształcenia struktury pokrycia terenu,
  • krajobraz jako system relacyjny,
  • metody oceny wartości systemów krajobrazowych,
  • planowanie systemów krajobrazowych,
  • zastosowanie GIS w badaniach krajobrazowych.

Praca obejmuje najważniejsze zagadnienia i problemy uwzględniane w programach nauczania na wielu kierunkach uniwersyteckich i została napisana z myślą o studentach geografii, biologii, architektury krajobrazu, gospodarki przestrzennej, planowania przestrzennego, ochrony środowiska, turystyki i rekreacji oraz leśnictwa. Przydatna jest również pracownikom samorządów terytorialnych i instytucji odpowiedzialnych za ochronę i kształtowanie krajobrazu.

Gatunek: