Narodowe Czytanie 2019

Szanowni Czytelnicy! Uprzejmie informujemy, że Dział Dziecięcy Filii posiada nowy numer telefonu: 507 770 859

Narodowe Czytanie 2019
piątek, 06-09-2019, 11:02

Tegoroczna edycja Narodowego Czytania w Dzierżoniowie odbyła się w plenerze, 5 września, na dzierżoniowskim rynku, obok Pomnika Książki. W tym roku Para Prezydencka zaproponowała do czytania  Nowele polskie. Wśród nich znalazły się: Dobra pani – Elizy Orzeszkowej, Dym – Marii Konopnickiej, Katarynka – Bolesława Prusa, Mój ojciec wstępuje do strażaków (ze zbioru: Sanatorium pod Klepsydrą) – Bruno Schulza, Orka – Władysława Stanisława Reymonta, Rozdzióbią nas kruki, wrony… – Stefana Żeromskiego, Sachem – Henryka Sienkiewicza oraz Sawa (z cyklu: Pamiątki Soplicy) – Henryka Rzewuskiego.

Spośród podanych ośmiu propozycji zostały wybrane trzy nowele „Katarynka” Bolesława Prusa, „Dobra Pani” Elizy Orzeszkowej oraz „Dym” Marii Konopnickiej, które zostały przeczytane przez: burmistrza Dzierżoniowa Dariusza Kucharskiego, starostę powiatu dzierżoniowskiego Grzegorza Kosowskiego, wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Dzierżoniowa Romana Kowalczyka, zastępcę burmistrza Dzierżoniowa Dorotę Pieszczuch, Sekretarza Miasta Dzierżoniowa Annę Grochowinę, członka Komisji Edukacji i Kultury Rady Powiatu Dzierżoniowskiego Małgorzatę Greiner, przewodniczącego Komisji Edukacji i Spraw Społecznych Rady Miejskiej Dzierżoniowa Sebastiana Maniaka, dyrektor Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie Alicję Hromadę, prezes Towarzystwa Oświatowego Ziemi Dzierżoniowskiej Zofię Mirek, prezes Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa Wandę Ostrowską, wieloletnią dyrektor Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Dzierżoniowie Marię Zarzycką-Chołody, a także uczniów Zespołu Szkół Nr 3 im. Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej oraz II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Dzierżoniowie.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w organizację Narodowego Czytania, a w szczególności za merytoryczną pomoc nauczycielkom z II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Dzierżoniowie: pani Małgorzacie Kujtkowskiej, pani Ewie Hykalik oraz pani Agacie Caboń.